Hlasování per rollam

Carla Maia's picture

Vážení spoluvlastníci,
Výbor Společenství vlastníků jednotek Dobronická 986, Praha 4 - Libuš v souladu s Článkem VIII odst. 1 stanov Společenství a § 1211 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, navrhuje provést rozhodnutí mimo zasedání shromáždění („per rollam“).
Prosíme o Vaší spoluúčast abychom byli usnášeníschopní a mohli důležité záležitosti v našem domě vyřešit.
Pozvánku a přílohy najdete níže.
Děkujeme,
Výbor

Tags: 

Využijte sběrný dvůr poblíž domu

Carla Maia's picture

Nejbližší sběrný dvůr je za rohem od našeho domu

SBĚRNÝ DVŮR hl.m. Prahy
Adresa: Dobronická 892, Praha 4 - Libuš (vjezd z ulice Obrataňská)
https://www.vs-ekoprag.cz/sberny-dvur
Telefon: 605 079 049

Pokud v našem domě byt pronajímáte, také můžete sběrný dvůr využít, stačí se prokázat dokladem s trvalém bydlením v Praze anebo Vaším dokladem a Vaší nájemní smlouvou!

Tags: 

Pozvánka na shromáždění vlastníků

Carla Maia's picture

Vážení spoluvlastníci,
dovolte, abych Vás jménem výboru Společenství vlastníků jednotek Dobronická 986, Praha 4 - Libuš pozvala na shromáždění vlastníků, která se bude konat dne:

12.10.2020 v 19:00 hodin (od 18:45 hodin bude probíhat zápis do prezenční listiny)
v prostorách domu VIMBAU na adrese Dobronická 1257, Praha 4 - Libuš, 1. patro

Vaše účast je vítána a je potřebná k tomu, aby bylo shromáždění usnášeníschopné!

Tags: 

Hlášení problémů

Carla Maia's picture

Prosíme majitele a nájemníky SVJ, aby nahlásili jakékoliv závady, nedostatky či problémy ve společných prostorách. Například prasklé dlaždice, prasklá omítka na balkoně aj.
Nedostatky nahlaste, prosím, správcovské firmě Blažek na adrese info@blazekfm.cz.

Subscribe to www.dobronicka.eu RSS