Shromáždění vlastníků - dne 9.10.2023

Carla Maia's picture

Vážení spoluvlastníci,
dovolte mi, abych Vás jménem výboru Společenství vlastníků jednotek Dobronická 986,
Praha 4 - Libuš, připomínala na blížicí se termín shromáždění vlastníků, které se bude konat dne:

9.10.2023 v 18:30 hodin
(od 18:15 hodin bude probíhat zápis do prezenční listiny)

Shromáždění se koná v zasedací místnosti Městské části Praha - Libuš, na adrese Libušská 1/206, Libuš (vedle pošty U Zvoničky, vedle optiky)

Tags: 

Dodržování protipožárních předpisů

Carla Maia's picture

Vážení vlastníci / nájemníci jednotek,

v dubnu t.r. proběhla v našem domě preventivní požární prohlídka, která spočívala mimo jiné v kontrole dodržování protipožárních předpisů. Jedním ze závěrů této prohlídky, je konstatování, které se týká všech, je nedodržování pravidla zavřených spojovacích dveří mezi schodištěm a chodbou před byty.

Zpráva konstatuje /viz přiložena fotografie/, že tyto spojovací

Tags: 

Právní předpis na odpad-změny od roku 2021

Carla Maia's picture

Hlavního město Praha toto zveřejnilo:

Upozornění na legislativní změny

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k rozsáhlým změnám právních předpisů. V souladu s ustanovením § 156 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech se pro poplatkové povinnosti u poplatku za komunální odpad, jakož i práva a povinnosti s nimi související, vzniklé do 31. 12. 2021 použije zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2020.

Tags: 

Využijte sběrný dvůr poblíž domu

Carla Maia's picture

Nejbližší sběrný dvůr je za rohem od našeho domu

SBĚRNÝ DVŮR hl.m. Prahy
Adresa: Dobronická 892, Praha 4 - Libuš (vjezd z ulice Obrataňská)
https://www.vs-ekoprag.cz/sberny-dvur
Telefon: 605 079 049

Pokud v našem domě byt pronajímáte, také můžete sběrný dvůr využít, stačí se prokázat dokladem s trvalém bydlením v Praze anebo Vaším dokladem a Vaší nájemní smlouvou!

Tags: 

Hlášení problémů

Carla Maia's picture

Prosíme majitele a nájemníky SVJ, aby nahlásili jakékoliv závady, nedostatky či problémy ve společných prostorách. Například prasklé dlaždice, prasklá omítka na balkoně aj.
Nedostatky nahlaste, prosím, správcovské firmě Blažek na adrese info@blazekfm.cz.

Subscribe to www.dobronicka.eu RSS