Evidence činností správcovské firmy Blažek do 11.9.2020

Carla Maia's picture

Přehled vybraných činností správcovské firmy pro dům Dobronická 35/V koutě 34

13.1.2020 Zajištění servisu garážových vrat - výměna vodící kolejnice, fa ADAO Praha
22.01.2020 Kontrola domu + odečet hl.vodoměru, dokódování 1 ks ovladače od garážových vrat, vyzvednutí dokladů ze schránky SVJ.
28.01.2020 Ověřena funkčnost kotelny s p. Hřebíkem, domluven instalatér/topenář na prohlídku, příp. opravu v bytové jednotce pro nefunkční topení.
30.01.2020 Kontrola domu, nakódování ovladače od garážových vrat, nafocení nepořádku pod schody vchod V Koutě a v popelárně.
03.02.2020 Rozeslání hromadného emailu - info o výměně vodoměrů 26.2. a 27.2.
04.02.2020 Řešení funkčnosti topení v bytové jednotce, telefonické řešení ohledně způsobu regulace topení v domě.
05.02.2020 Rozeslání hromadného emailu - informace o funkčnosti topení.
06.02.2020 Rozdání a vyvěšení výzev na výměnu vodoměrů 26. a 27.2. Přezkoušení funkčnosti topení stoupačka - kontrola + odpuštění vody na ležatém rozvodu. Shánění majitelů jednotlivých bytů na odvzdušnění.
07.02.2020 Kontrola domu, vyklizení nepořádku pod schody a stanovišti popelnic, vyčištění anglického dvorku, kontrola bytů a odvzdušňování bytů, po zásahu zůstává nefunkční topení v dvou bytových jednotkách.
10.02.2020 Objednání opravy/výměny přivolávacího tlačítka výtahu v předposledním patře, vchod Dobronická 35.
12.02.2020 Žádost o posyp chodníku a schodů ke vstupu do domu firmě 111 úklid.
20.02.2020 Nahlášeno poškození zámku u dveří popelárny - objednán zámečníka.
25.02.2020 Rozeslání hromadného emailu - čištění garáží 16.3. + připomenutí výměny vodoměrů.
26.02.2020 Kontrola domu, sraz za Inmes - zahájení výměny vodoměry, sraz provider net - prohlídka domu a plánů domu.
27.02.2020 Domluvena prohlídka systému topení na pátek 28.2..
06.03.2020 Domluvení náhradních termínu servisu oken s firmou Okenní servis.
09.03.2020 Rozeslání hromadného emailu - informace o pokusu o vykradení bytu, pořádek v domě.
10.03.2020 Kontrola domu, sraz s malířem - prohlídka domu upřesnění na místě.
13.03.2020 Rozeslání hromadného emailu - informace o malování domu 18. - 28.3.
06.04.2020 Nahlášena závada zámku u popelnic, objednán zámečníka.
16.04.2020 Kontrola domu, nafocení nepořádku u stanoviště popelnic.
22.04.2020 Zámečnictví - přidělání náhradní klíčů od stanoviště popelnic pro Pražské služby.
23.04.2020 Kontrola domu, sraz s další firmou na nabídku chemické čištění topení. Rozdání výzev na náhradní termín výměny vodoměrů.
30.04.2020 Sraz s firmou INMES - zajištění přístup do domu a umožnění výměny vodoměrů v úklidové komoře. Sraz s majitelem bytu s nefunkčními topením. Domluvení výměny vodoměrů v v těchto bytech. Nakódování ovladače od garážových vrat.
12.05.2020 Zapůjčení klíčů firmě pro provedení kontroly čidel CO v garážích.
14.05.2020 Potvrzení nového termínu malování s malířem, termín od 8.6., příprava vývěsek do domu.
15.05.2020 Schůzka s předsedkyní výboru a s soudním znalcem - prohlídka stavebních závad domu, vyvěšení info o malování domu od 8.6.
21.05.2020 Zapůjčení klíče od domu elektrikáři na zajištění oprav v domě.
25.05.2020 Po nahlášení poruchy stále svítící světlo v domě 6.patro objednán elektrikář.
28.05.2020 Rozeslání hromadného emailu - informace o malování domu 8.6. - 19.6.
02.06.2020 Po nahlášení poškození spojovacích dveří vchod Dobronická 35 (panty a brano) - objednán zámečníka, nahlášeno na pojišťovnu jako vandalismus.
02.06.2020 Po nahlášení poškození zámku kolárny - objednán zámečník.
02.06.2020 Rozeslání hromadného emailu - zápis ze shromáždění vlastníků.
08.06.2020 Sraz s malířem, zapůjčení klíčů od domu pro zajištění malířských prací. Dokódování 5 ks ovladačů od garážových vrat.
09.06.2020 Schůzka s předsedkyní výboru - kontrola zápisů ze shromáždění vlastníků.
10.06.2020 Předání 2 ks objednaných ovladačů od garážových vrat.
10.06.2020 Emaily ohledně souhlasu s provedením sond izolace terasy domu s ateliery + oslovení firmy ohledně vhodného termínu.
12.06.2020 Převzetí malování vchodu Dobronická 35 a V Koutě 34. V úterý 16.6. ještě proběhne dokončení maleb v domě s ateliery a dokončení úklidu po malování.
15.06.2020 Objednání vysátí vody z garáží prostřednictvím firmy 111 úklid.
15.06.2020 Rozeslání hromadného emailu - informace o vysávání vody z garáží.
16.06.2020 Cesta do domu s údržbou - zatečení do garáží. Schůzka s malířerm - dokončení malování. Prohlídka domu - zatečení do garáží, tech.místnost správce.
17.06.2020 Telefonická. žádost o kontrolu stavu výtahových šachet po zatečení do garáží.
25.06.2020 Odvoz a likvidace nepořádku od stanoviště popelnice (nábytek apod.).
29.06.2020 Schůzka s panem znalcem a stavební firmou s místopředsedkyní výboru - prohlídka zatékání kolem domu, prohlídka teras u atelierů.
01.07.2020 Objednání výměny nouzového osvětlení u elektrikáře na základě souhlasu výboru.
13.07.2020 Nahlášení závady výtahu - vadné tlačítko přivolání výtahu v 6.patře, nahlášeno na firmu Výtahy Bestlift.
20.07.2020 Kamerová zkouška gajgrů a ležatých rozvodů pod domem, zpřístupnění domu pro cenovou nabídku na výměnu kohoutů topení, prohlídka bytové jednotky po zatečení.
30.07.2020 Kontrola domu, garáží, vyzvednutí 1 ks dlažby z rampy před domem na doplnění dlaždic. Vyzvednutí dokladů ze schránky SVJ.
18.08.2020 Objednání kontroly a opravy topení ve dvou bytových jednotkách.
19.08.2020 Kontrola domu, vyzvednutí dokladů ze schránky SVJ, nakódování dalších ovladačů od garážových vrat + předání 1 ks ovladače, nafocení zatečení do garáží + zaslání informace výboru emailem.
20.08.2020 Telefonát s firmou Bestlift, urgence opravy osvětlení v kabinách výtahu.
20.08.2020 Telefonát - připomenutí pletí v okolí domu.
21.08.2020 Nahlášení od předsedkyně výboru závady na čerpadla u vjezdové rampě garáže, domluveno, že bude pořízeno nové čerpadlo a stávající poškozené bude předáno na opravu.
21.08.2020 Na žádost majitele bytové jednotky dohledání v prohlášení vlastníka ohledně sklep k bytu.
26.08.2020 Kontrola domu + kanálku před vjezdem do garáží, nafoceno - vyčištění anglického dvorku, vjezd do garáží, označení cedulek zvonků ateliery, plevel u okapů ateliery.
10.09.2020 Rozeslání pozvánek na shromáždění vlastníků prostřednictvím DOMSYSU obyčejně poštou a doporučeným dopisem.
11.09.2020 Kontrola domu, rozdání a vyvěšení pozvánek na shromáždění vlastníků + upozornění na povinnost nosit roušky i ve společných prostorách domu.
11.09.2020 Rozeslání hromadného emailu - pozvánka na shromáždění vlastníků.

Tags: